காணி விற்பனைக்கு Used

LKR 24,600,000.00

Negotiable
Report Ad

*பலாலி விமானநிலையத்தில் இருந்து 1Km தூரத்தில் 82 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு. *பண்ணை,வேறு வர்த்தக நோக்கத்திற்கு உகந்த இடம். ---------------------------------------------------------------------- *பரப்பு 3 லட்சம்


773911589 More Products


More Galleries

TAFE 45DI Tractor for sale
TAFE 45DI Tractor for sale

Home Used And Light used Brand New Conditon Have...

யாழ்ப்பாணத்தில் கிழக்குவாசல் வீடு விற்பனைக்கு
யாழ்ப்பாணத்தில் கிழக்குவாசல் வீடு விற்பனைக்கு

நாவலர் றோட்டில் இருந்து 25 m இல் 1 பரப்பு காணியில...

கள்ளியங்காடு GPS வீதியில் சுற்று மதிலுடன் 2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
கள்ளியங்காடு GPS வீதியில் சுற்று மதிலுடன் 2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

கள்ளியங்காடு GPS வீதியில் சுற்று மதிலுடன் 2 பரப்பு...

Apple Macbook for sale
Apple Macbook for sale

Core i5 | 4GB Ram | 500GB HDD | DVD-RW | 13" Displ...

நவாலியில் எட்டு பரப்பு காணி விற்பனைக்குண்டு.
நவாலியில் எட்டு பரப்பு காணி விற்பனைக்குண்டு.

நவாலியில் எட்டு பரப்பு காணி விற்பனைக்குண்டு.. த...

Toyota Townace Diesel 1997
Toyota Townace Diesel 1997

Toyota Townace CR41 original diesel GB-xxxx Yom...

3D BEDSHEETS
3D BEDSHEETS

🔻🔻 SEASONAL OFFER 🔻🔻 🔻🔻උත්සව සමයේ විශේෂ මිල අඩු ක...

காணியுடன் அமைந்த வீடு விற்பனைக்கு
காணியுடன் அமைந்த வீடு விற்பனைக்கு

ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவில் கிழக்கில் 1 1/2 பரப்பு க...

Longtail for sale
Longtail for sale

Parrot beak longtail Type of animal:Bird

House for Sale - Kondavil
House for Sale - Kondavil

House for Sale kondavil
√Three Roo...