நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு Used

LKR 550.00

Final price
Report Ad

மூன்று மாத நாட்டு கோழிகள் விற்பனைக்கு உண்டு. இரண்டு மாத குன்சு ஒன்றின் விலை 380. மூன்று மாதகுன்சு ஒன்றின் விலை 550.


0769483405 More Products


நாம்பன் மாடு
நாம்பன் மாடு

ஜெர்சி இன நாம்பன் மாடு விற்பனைக்கு உண்டு ஐந்து மாத...

Doberman Male Dog for sale
Doberman Male Dog for sale

Original Doberman Very Active and Book Available A...

Soft Abyssian & Long Hair Mixed Guinea Pigs
Soft Abyssian & Long Hair Mixed Guinea Pigs

2 months old babies 6 sows & a boar So soft ,cut...

love birds
love birds

வீட்டில் நன்றாக வளர்க்கப்பட்ட பல வர்ண lovebirds பற...

முயல்கள்
முயல்கள்

பெரிய முயல்கள் குட்டி முயல்கள் விற்பனைக்கு உண்டு.

ஒருநாள் குஞ்சு விற்பனைக்கு
ஒருநாள் குஞ்சு விற்பனைக்கு

எமது பண்ணையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தரமான ஒருநாள்...

Rabbit for sale
Rabbit for sale

ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தொடர்புகொள்ளவும்.. வீட்டில் சு...

Two Rabbits with Cage
Two Rabbits with Cage

Two rabbits with cage .anyone.... dm me. Perfect c...

ஆண் முயல்
ஆண் முயல்

இறைச்சி,வளர்க்க கூடிய ஆண் முயல்கள் விற்பனைக்கு உண்...

Long Hair Sows Female Guinea Pigs
Long Hair Sows Female Guinea Pigs

2 long hair mating size female guinea pigs for sal...