A land with a house for sale Used

Negotiable
Report Ad

At the mihintale of anuradhapura 1 – Anuradhapura A land with a house for sale soon 0764828737 acres house with two acres to sell a great land for sale in order to sell a great land in order to sell at 0764828737


0764828737 More Products


More Galleries

கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு...

இராசபாத வீதியில் இருந்து 15M தூரத்தில்  காணி விற்பனைக்கு
இராசபாத வீதியில் இருந்து 15M தூரத்தில் காணி விற்பனைக்கு

இராசபாத வீதியில் இருந்து 15M தூரத்தில் 2 ம் காணி...

வீடு  விற்பனைக்கு
வீடு விற்பனைக்கு

நந்தாவில் அம்மன் கோவிலிற்கு முன் 4.75 பரப்புடன் வீ...

Brand new Luxuy House For Sale
Brand new Luxuy House For Sale

Brand new Luxuy House For Sale at Maharagama Nilam...

நாவலர் வீதி அத்தியடில் சுற்றுமதில் காணி விற்பனைக்கு.
நாவலர் வீதி அத்தியடில் சுற்றுமதில் காணி விற்பனைக்கு.

நாவலர் வீதி க்கு 50 mtrs. அத்தியடி பிள்ளையார் கோவ...

நல்லூர் கோயில் முன்பக்கமாக  3/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு  விற்பனைக்கு
நல்லூர் கோயில் முன்பக்கமாக 3/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு

நல்லூர் கோயில் முன்பக்கமாக 400 m ற்குள் 1 ம்பந்தல...

Land with House for Sale in Jaffna Araly South
Land with House for Sale in Jaffna Araly South

 

அராலி தெற்கு முருகமூர்த்தி வித...

உடுவிலில் 3பரப்பு காணியுடன் வீடு ஒன்று விற்பனைக்கு உண்டு
உடுவிலில் 3பரப்பு காணியுடன் வீடு ஒன்று விற்பனைக்கு உண்டு

உடுவில் அம்பலவாணர் வீதியில் 3பரப்பு காணியுடன் வீடு...

House with land for Sale Nilavarai
House with land for Sale Nilavarai

[நிலாவரையில் இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில்...

JAFFNA MAIN STREET (A9 பிரதான வீதி) ல் 3 - 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.
JAFFNA MAIN STREET (A9 பிரதான வீதி) ல் 3 - 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.

JAFFNA MAIN STREET (A9 பிரதான வீதி) ல் 3 - 1/2 பர...