1
1
1
1
1
சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு..
சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு..

சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீ...

அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5...

Land
Land

Vavuniya

கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு
கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு

கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் முற்று முழுதாக மாபிள்...

நவக்கிரியில் 36 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.
நவக்கிரியில் 36 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.

36 parppu Land sale in #NAVAKGIRI (near #NILAVARAI...

ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவிலில் வீடு விற்பனைக்கு

ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவில் கிழக்கில் 1 1/2 பரப்பு க...

மருதனார்மடத்தில் 2 பரப்பு காணி விற்பனை
மருதனார்மடத்தில் 2 பரப்பு காணி விற்பனை

மருதனார்மடம் இராமநாதன் கல்லூரிக்கு பின்புறம் 2 பரப...

ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு ஆணைக்...

யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில்2 3/4 பரப்பு காணியில் இரண்டு வீடுகள் விற்பனைக்கு..
யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில்2 3/4 பரப்பு காணியில் இரண்டு வீடுகள் விற்பனைக்கு..

யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில் உள்ள national college...

யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாடகைக்கு ...
யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாடகைக்கு ...

யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாட...

A 9 வீதியருகே 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு (யாழ்ப்பாணம்)
A 9 வீதியருகே 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு (யாழ்ப்பாணம்)

யாழ்ப்பாணம் ணுனாவிலில் 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு...

உடுவிலில் 1 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
உடுவிலில் 1 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

உடுவில் மகளிர் கல்லூரிக்கு பின்புறமாக 1 1/2 பரப்பு...

கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு...

உரும்பிராயில் 4பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
உரும்பிராயில் 4பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

உரும்பிராயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் உரும்...

கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு

கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு கோண்டாவில் சந்திய...

கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு பலாலி வீ...

சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு KKS Road...

யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் இருந்து 150m இல் 11 பர...

Apartments for sale in Ramakrishna Road
Apartments for sale in Ramakrishna Road

Apartments for sale in Ramakrishna Road 14.5M Ur...

யாழ்ப்பாணத்தில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு
யாழ்ப்பாணத்தில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு

யாழ்ப்பாணம் மிருசுவில் இல் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்...

காணி விற்பனைக்கு
காணி விற்பனைக்கு

சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு KKS Road...

ஒரே காணியில் 2 வீடுகள் விற்பனைக்கு
ஒரே காணியில் 2 வீடுகள் விற்பனைக்கு

கோப்பாயில் இருவீடுகள் விற்பனைக்கு யாழ்ப்பாணம் இ...

மாடிவீடு விற்பனைக்கு
மாடிவீடு விற்பனைக்கு

தின்னவேலியில் அழகிய மாடிவீடு விற்பனைக்கு அம்மாச...

கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு
கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு

கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு...

மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு
மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு

மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு KKS Road இல்...

மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு

மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் மகளிர்...

4பரப்பு விற்பனைக்கு
4பரப்பு விற்பனைக்கு

உரும்பிராயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் உரும்...

land for sale
land for sale

20 parappu Land sale in Sandilipay to Sankanai str...

பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு

பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு பலா...

கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு
கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு

கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீ...

மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு

மானிப்பாய் மகளிர் கல்லூரியில் இருந்து 300M தூரத்தி...

உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் மேல்மாடி வீடு விற்பனைக்கு
உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் மேல்மாடி வீடு விற்பனைக்கு

உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் இருந்து 25 m ல் 4 பரப...

 • சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு..
  சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு..
  Used LKR 6,700,000.00
  சுதுமலை மதவடி வீதியில் 3 - 1/4 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு.. * 2 அறைகள் * 1 வரவேற்பு ஹோல்....
  Detail

 • அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used
  யாழ்ப்பாணம் அரியாலை தபாற்கட்டை சந்திக்கருகில் 16.5 perches(1.5 பரப்பு 2 குழி) 5 நிமிடத்தில் யாழ்ப்ப...
  Detail

 • Land
  Land
  Used
  Vavuniya
  Detail

 • கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு
  கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் புதிய வீடு விற்பனைக்கு
  Used LKR 13,000,000.00
  கொக்குவில் பொற்பதி வீதியில் முற்று முழுதாக மாபிள் பதிக்கப்பட்ட வடக்கு வாசல் புதிய வீடு விற்பனை 07710...
  Detail

 • நவக்கிரியில் 36 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.
  நவக்கிரியில் 36 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு.
  Used LKR 395,000.00
  36 parppu Land sale in #NAVAKGIRI (near #NILAVARAI well). 1 parappu 395,000 Rs. call for more deta...
  Detail

 • ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
  ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
  Used LKR 11,500,000.00
  ஆடியபாதம் வீதி கொக்குவில் கிழக்கில் 1 1/2 பரப்பு காணியில் அமைந்த வீடு விற்பனைக்குவிலை 1கோடி 15 லட்சம...
  Detail

 • மருதனார்மடத்தில் 2 பரப்பு காணி விற்பனை
  மருதனார்மடத்தில் 2 பரப்பு காணி விற்பனை
  Used
  மருதனார்மடம் இராமநாதன் கல்லூரிக்கு பின்புறம் 2 பரப்பு காணி விற்பனை
  Detail

 • ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 2,500,000.00
  ஆணைக்கோட்டையில் 10பரப்பு காணி விற்பனைக்கு ஆணைக்கோட்டைச் சந்திக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது வியாப...
  Detail

 • யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில்2 3/4 பரப்பு காணியில் இரண்டு வீடுகள் விற்பனைக்கு..
  யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில்2 3/4 பரப்பு காணியில் இரண்டு வீடுகள் விற்பனைக்கு..
  Used LKR 9,000,000.00
  யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில் உள்ள national college of education இலிருந்து கல்லூரி பக்கமாகவே 800m தொல...
  Detail

 • யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாடகைக்கு ...
  யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாடகைக்கு ...
  Used
  யாழ்ப்பாணம் கஸ்தூரியர் வீதியில், இரண்டு கடைகள் வாடகைக்கு ... - Size of space 24' x 22' - Refurbish...
  Detail

 • A 9 வீதியருகே 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு (யாழ்ப்பாணம்)
  A 9 வீதியருகே 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு (யாழ்ப்பாணம்)
  Used LKR 1,100,000.00
  யாழ்ப்பாணம் ணுனாவிலில் 12 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு A 9 வீதியருகே வீடுகட்ட கிளினிக் மெடிக்கல் கடைகள...
  Detail

 • உடுவிலில் 1 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  உடுவிலில் 1 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,800,000.00
  உடுவில் மகளிர் கல்லூரிக்கு பின்புறமாக 1 1/2 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு மொத்தமாக 18 லட்சம் *அருகில் பா...
  Detail

 • கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 2,500,000.00
  யாழ்ப்பாணம் கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு பலாலி றோட்டில் இருந்து 150 m இல் 1 பரப்பு 25 லட்ச...
  Detail

 • உரும்பிராயில் 4பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  உரும்பிராயில் 4பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,700,000.00
  உரும்பிராயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் உரும்பிராய் வீதியில் இருந்து 50M அமைந்துள்ளது நல்ல சுற...
  Detail

 • கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
  கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு
  Used
  கோண்டாவிலில் வீடு விற்பனைக்கு கோண்டாவில் சந்தியில் இருந்து 200M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. நல்ல சுற...
  Detail

 • கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 2,500,000.00
  கோண்டாவிலில் 5 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு பலாலி வீதியில் இருந்து 150M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வீடு க...
  Detail

 • சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,800,000.00
  சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு KKS Road இல் இருந்து 500M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வீடு கட்...
  Detail

 • யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,800,000.00
  யாழ்ப்பாணம் இராசபாதவீதியில் இருந்து 150m இல் 11 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு 1 பரப்பு 18 லட்சம் தொடர்பு...
  Detail

 • Apartments for sale in Ramakrishna Road
  Apartments for sale in Ramakrishna Road
  Used
  Apartments for sale in Ramakrishna Road 14.5M Urgent sale Closer to wellawatte Savoy cinema Clos...
  Detail

 • யாழ்ப்பாணத்தில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு
  யாழ்ப்பாணத்தில் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 2,500,000.00
  யாழ்ப்பாணம் மிருசுவில் இல் 1 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்கு A9 ல இருந்து 400m இல் 25 தென்னைமரங்கள் 15 பனைக...
  Detail

 • காணி விற்பனைக்கு
  காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,800,000.00
  சுன்னாகத்தில் 2பரப்பு காணி விற்பனைக்கு KKS Road இல் இருந்து 500M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வீடு கட்...
  Detail

 • ஒரே காணியில் 2 வீடுகள் விற்பனைக்கு
  ஒரே காணியில் 2 வீடுகள் விற்பனைக்கு
  Used LKR 9,000,000.00
  கோப்பாயில் இருவீடுகள் விற்பனைக்கு யாழ்ப்பாணம் இராஜபாத வீதியில் உள்ள national college of education...
  Detail

 • மாடிவீடு விற்பனைக்கு
  மாடிவீடு விற்பனைக்கு
  Used LKR 17,000,000.00
  தின்னவேலியில் அழகிய மாடிவீடு விற்பனைக்கு அம்மாச்சி உணவகத்தில் இருந்து 500M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது...
  Detail

 • கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு
  கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு
  Used
  கோண்டாவிலில் 4.5 பரப்பு காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு கோண்டாவில் சந்தியில் இருந்து 200 m இல் தொடர்புகள...
  Detail

 • மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு
  மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,400,000.00
  மருதனார் மடத்தில் காணி விற்பனைக்கு KKS Road இல்இருந்து 300M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வீடு கட்டுவதற...
  Detail

 • மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
  மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,200,000.00
  மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் மகளிர் கல்லூரியில் இருந்து 300M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது...
  Detail

 • 4பரப்பு விற்பனைக்கு
  4பரப்பு விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,700,000.00
  உரும்பிராயில் காணி விற்பனைக்கு மானிப்பாய் உரும்பிராய் வீதியில் இருந்து 50M அமைந்துள்ளது நல்ல சுற...
  Detail

 • land for sale
  land for sale
  Used LKR 1,600,000.00
  20 parappu Land sale in Sandilipay to Sankanai street... 850 mtrs distance from sandilipay town. 1 k...
  Detail

 • பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 72,000,000.00
  பலாலி றோட் அருகில் 180 பரப்பு காணி விற்பனைக்கு பலாலி றோட்டில் இருந்து 500 மீட்டரில் புன்னாலைக்கட்டுவ...
  Detail

 • கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு
  கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு
  Used LKR 7,800,000.00
  கோண்டாவில் உப்புமடம் சந்தி அருகில் வடக்கு வாசல் வீடு விற்பனைக்கு 0771048865 (viber, imo, whatsup ) 4...
  Detail

 • மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
  மானிப்பாயில் காணி விற்பனைக்கு
  Used LKR 1,200,000.00
  மானிப்பாய் மகளிர் கல்லூரியில் இருந்து 300M தூரத்தில் அமைந்துள்ளது வீடு கட்டுவதற்கு உகந்தத அமைவிடம்...
  Detail

 • உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் மேல்மாடி வீடு விற்பனைக்கு
  உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் மேல்மாடி வீடு விற்பனைக்கு
  Used LKR 14,000,000.00
  உரும்பிராயில் பலாலி வீதியில் இருந்து 25 m ல் 4 பரப்பு காணியில் அமைந்த மேல்மாடி வீடு விற்பனைக்கு (vib...
  Detail